Vi tillverkar bakteriekulturer i förpackningarna 20 g, 50 g, 100 g 200 g och 250 g för 8 olika arter av Rhizobiumbakterier.  Se bildexempel på två 100g och en 20 g förpackning. Vissa arter har få förpackningsstorlekar.